Oppstart etter jule- og nyttårs ferien

Skolestart etter jul: Mandag 7. januar.

FAU-Møte: Torsdag 10. januar vil det være FAU/SU-møte ved skolen.
Møtet er berammet til kl. 18.00 – 19.00, men kan ta noe lenger tid ved behov.