Innskriving av elever til 1.klasse

Innskriving av nye førsteklassinger har frist 1. mars 2020. Det er ikke personlig oppmøte, men et skjema som skal sendes/leveres inn. Det er viktig at skolen får denne informasjonen innen fristen slik at det kan legges til rette for en best mulig skolestart og tilvenning. Førskoledager settes opp i samarbeid med barnehagene og informeres om så fort de er klare. Elever til 1. klasse med skolekrets Malangseidet skole, skal skrive Malangseidet skole som innskrivingsskole.

Skjemaet sendes/leveres til Sand skole, Fjellbygdveien 33, 9056 Mortenhals.

https://www.balsfjord.kommune.no/innskriving-av-barn-i-grun%E2%80%A6