Ansatte

Skolen:

  • Rektor: Roy-Arne Myhre
  • Undervisningsinspektør: Frode Hansen
  • Kontaktlærer 1.-4. trinn: Gunnhild Skybakmoen
  • Kontaktlærer 5.-7. trinn: Eirik Refsnes
  • Faglærer og spespedlærer: Nina Skogstad
  • Faglærer: Synnøve Jensen Jernberg
  • Faglærer: Marita Tråsdahl Kullstad
  • Renholder/assistent: Ellen Sørensen
  • Assistent: Caroline Strand