Forfatterarkiv: Frode Hansen

Adventsstund på Malangstun og julegudstjeneste i kapellet på Mestervik.

Malangseidet skole har mange tradisjoner; overnattingstur til Harrhaugen, fellestur til skolevarden, Grunnskoleuke med foreldrekafe, Nissevenn i desember, Leseverksted og bokbuss, julebord for elevene siste skoledag før jul og kulturkveld på Sletta ungdomshus, bare for å nevne noen. Men en av de viktigste tradisjonene vi har på Malangseidet skole er å besøke Malangstun. Alle elevene på skolen bruker mye tid for å øve inn noen julesanger slik at vi de kan fremføre skikkelig korsang for ansatte og beboere på Malangstun.

Mandag 18. desember var dagen kommet da vi fikk besøke Malangstun og fremføre sangene vi hadde øvd på så lenge. Tekstene satt og oppstilling av koret var grundig terpet. Og det virket som alle var godt skjerpet da sangene, anført av musikk fra boomblasteren runget ut i rommet. Elevene på skolen er dyktige, og de har lange tradisjoner i å lære seg tekster. Fem sanger, blant annet «En stjerne skinner i natt», «Nordnorsk julesalme» og «Deilig er jorden»,  ble fremført til applaus fra beboere og ansatte. Vi håper alle på Malangstun fikk julestemning av sangene våre og at vi får lov å komme tilbake neste år også!

Elever og lærere fikk også gleden av å være med på julegudstjenesten i kapellet på Mestervik. Her fikk vi dele ei stemningsfull stund sammen med sogneprest Anders Vold, fungerende kirketjener Else Pedersen og organist Aleksander Årøen. Sammen med oss var også barnehagebarna i Mestervik og Hamnvåg barnehage, samt elevene og lærerne ved Hamnvåg Montessoriskole. Elevene ved begge skolene framførte vakker sang, våre elever sang Nordnorsk julesalme. Barna i barnehagene tente adventlysene til vakker sang fra alle i kirka.

 

Helsesøster på Malangseidet skole

Helsesøster Caroline Karlsen er på skolen en gang i måneden fra klokken 10-13. Hun blir å treffe følgende tirsdager:

–          26. september
–          24. oktober
–          28. november
–          12. desember

Da kan elever, lærere og foresatte komme innom/ta kontakt. Utenom disse dagene kan helsesøster Caroline nås på tlf. 477 13 104 eller e-post caroline.karlsen@balsfjord.kommune.no. Skoleåret 2017/2018 jobber helsesøster Caroline tirsdager, torsdager og annenhver fredag. Dersom du ikke får svar kan du ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 777 22 156 eller ledende helsesøster Birgit Iversen på tlf. 907 05 848.

Plan for skolehelsetjenesten skoleåret 2017/2018:
1. klasse: Helsesøster deltar på foreldremøte etter avtale med lærer.
2. klasse: klasse: 2. klasseundersøkelse med følge av foresatte. Tilbud om påfyll av vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio. Syn. Trivsel. Vekt. Høyde.
5.-7. klasse:  Deltar i undervisning om puberteten/kroppen etter avtale med lærer.

Helsesøster følger opp enkeltelever på alle klassetrinn etter avtale, deltar i samtalegrupper, ansvarsgrupper og samarbeidsmøter. Helsesøster deltar i undervisning i den utstrekning skolen ønsker det.

Ta kontakt

.

TV-aksjonen 2017

Grunnskolekaféen 2017

Elevene ved Malangseidet skole har i år deltatt på TV-aksjonen. Det har de gjort ved å lære om hva UNICEF jobber med. Årets tema var: «Hvert barn er en mulighet!»

Gjennom uka har elevene fått møte flyktninger. Maher og Rena kom innom skolen og fortalte fra sin flukt fra Syria. Dette gjorde et stort inntrykk på barna. Elevene har lært mye, og de har fått et nytt perspektiv på at ikke alle er like heldige som oss som lever i Norge.

Derfor har elevene jobbet med stor iver når de har laget produkter som skulle selges til inntekt for TV-aksjonen. Det var en stor solidaritetsfølelse for alle barna i krigsrammete land som får hjelp til skolegangen.

Torsdag kveld arrangerte elevene i samarbeid med FAU grunnskolekafé. Her ble det solgt både produkter, lodd og kaker og kaffe.

Tilsammen kunne elevene gi 5000 kroner til TV-aksjonen.

Diplom i forbindelse med TV aksjonen

Velkommen til Grunnskolekafé

Alle er hjertelig velkommen til årets grunnskolekafé!

Sted: Malangseidet skole

Dato og tid: 19. oktober kl. 18.00-20.00

Elevene ved Malangseidet skole arrangerer i samarbeid med FAU grunnskolekafé. På skolen vil det bli litt underholdning fra elevene. Det vil arrangeres tombola med trekning av mange fine gevinster. Elevene selger produkter de har laget denne uka.

På kaféen vil vi få møte syriske flyktninger som nå bor på Storsteinnes.
Det selges selvfølgelig kaffe og kaker.

Vi ønsker alle velkommen innom!

Inntekter fra salg vil gå til TV aksjonen: «Hvert barn er en mulighet!» som er i regi av Unicef. Se lenke: https://www.unicef.no/

Les mer om TV aksjonen her: https://blimed.no/

Innvielse av bålpanna!

Tirsdag 7. februar innvia elever og lærere den nye bålpanna. Alle hadde tatt med seg mat som de varma over ilden.

Det var en strålende klar og fin dag. Litt kaldt, men alle hadde klær som holdt mål. Og alle elevene og de aller fleste av de voksne holdt seg i aktivitet ved å ake eller å dra akematter med elever etter seg. Les videre