Kontaktinfo

Adresse:
Malangseidet skole
Balsfjordveien 905
9055 Meistervik

Telefon personalrom: For å treffe oss, kan det være lurest å ringe mellom kl. 07.50-08.10 eller
mellom kl. 09.40-10.00 og 11.30-12.10 eller etter skoleslutt kl.13.40 

  • 77728707

Kontor:

  • 77728708
  • Rektor mobil 48079233
  • Inspektør mobil 99519566

E-post:

Roy-Arne Myhre, rektor: roy-arne.myhre@balsfjord.kommune.no

Frode Hansen, inspektør: frode.hansen@balsfjordskolen.no 

Kontormedarbeider – kontoret@sandskole.no

Gunnhild Skybakmoen, kontaktlærer 1.-4.trinn: gunnhild.skybakmoen@balsfjordskolen.no

Marita Kullstad Tråsdahl, lærer: marita.kullstad@balsfjordskolen.no

Synnøve Jensen Jernberg, lærer: synnove.jensen@balsfjordskolen.no

Nina Skogstad, kontaktlærer: nina.skogstad@balsfjordskolen.no

Ellen Sørensen, assistent/renholder: ellen.sorensen@live.no

Caroline Strand, assistent: caroline.strand@gmail.com

 


Vis større kart