Om skolen

Malangseidet skole er for tiden lokalisert ved Sand skole da lokalene ikke er godkjent og utbedret jfr. branntilsyn.

Malangseidet skole er den minste av de kommunale skolene i Balsfjord. Skolen gir tilbud til elever på 1.-7.trinn, og i skoleåret 2019/2020 er det 12 elever ved Malangseidet skole. Skolen er fådelt, noe som betyr at det innenfor en «klasse» er flere årstrinn.

Malangseidet ligger på Malangshalvøya og ved Balsfjorden. Fra Malangseidet skole er det ca. 6 mil (50 min med bil) til Tromsø og 3,5 mil (35 min med bil) til kommunesenteret på Storsteinnes. Malangseidet skolekrets strekker seg fra «Eidet», den gamle kommunegrensa mot Malangen, og utover langs Balsfjorden, til bygda Sletta, som ligger inntil grensa til Tromsø kommune.

Lokalsamfunnene Malangseidet skole er en del av, har tradisjonelt vært tuftet på jordbruk, fiske og fangst. I dag er barnehagen og skolen de eneste offentlige institusjonene i bygda. På Malangseidet skole ønsker vi derfor å trekke nærmiljøet inn i skolen, og med det bygge identitetsfølelse og stolthet over lokalsamfunnet.

Fjæra, skogen og fjellet ligger et steinkast unna skolen. I skolekretsen er vi så heldige å ha gårdsbruk med sau, geit og storfe. Dette forsøker vi å trekke inn i undervisninga, og med det trekke tråder mellom hverdagen hjemme og skolen, det nære og fjerne, lokalsamfunnet og verden for øvrig. De ulike turmålene i nærmiljøet bruker skolen aktivt i undervisninga, både på små- og mellomtrinnet.

Skolevarden ligger på fjellet like over skolen. For de største elevene tar det ca 30-40 minutter å gå dit, noe som gjør de til et overkommelig mål i løpet av ei dobbeltøkt kroppsøving. Som navnet sier er det her snakk om en varde som er bygd av elever ved skolen.

Harrhaugen ligger i skolekretsen, ca. 1,5 mil fra skolen i retning mot kommunegrensa til Tromsø. Det har vært en fast tradisjon i flere tiår at skoleåret ved Malangseidet skole innledes med en tur til Harrhaugen. Elevene på mellomtrinnet overnatter, mens det for småtrinnselevene er en dagstur. I løpet av overnattinga på Harrhaugen, bruker elevene på mellomtrinnet å besøke Leirelvvannet, som ligger bak Reintunga og opp mot Slettinden. Navnet gjenspeiler ikke planten Harr, men ordet «harre» som er det lokale dialektordet for hare.

Stabbolaheimen er tuftene etter en gård, og ligger under «Skrelandet», midt mellom Malangseidet og Middagsbukta. Stedet er et yndet turmål, både for bygdefolk og andre. Stedet har fått sitt navn fra Ola som bodde der, og opprinnelig kom fra Stabben i Fjellbygda i Malangen.

Skytterhustomta, og muren etter det gamle skytterhuset på Eidet, er et annet fast turmål hver høst i forbindelse med oppstart av et nytt skoleår. I elva som renner ned mot Malangseidet, arrangeres det årlige og prestisjetunge båtracet.

På Malangseidet skole, har vi valgt å se grunnskoleuka i forbindelse med TV-aksjonen. I forbindelse med grunnskoleuka arrangerer vi hvert år «Grunnskolekafé». Dette er et åpen skole-arrangement på ettermiddag/ kveld, der foreldre/ foresatte, besteforeldre og andre bygdefolk inviteres til skolen.  Deler av inntekta fra denne kaféen gis til TV-aksjonen, mens resten går som inntekt til elevrådet.

I forbindelse med adventstida og julegudstjeneste i kapellet på Meistervik, er skolen årlig på besøk på Malangstun sykehjem og eldresenter. Etter hvert besøk konkluderer vi med at dette er så nyttig for både elever og beboerne på Malangstun, at vi kan knytte enda flere kompetansemål opp mot samarbeid med Malangstun. Elevene bidrar med sang både under julegudstjenesten og besøket på Malangstun.

Kulturkvelden er Malangseidet skoles store stolthet. Kulturkvelden er skolens spesielle satsningsområde og skoleårets høydepunkt. Alle de grunnleggende ferdighetene har sin plass i elevenes arbeid fram mot det ferdige produktet som vises fra scenen på Sletta ungdomshus. En time i uka gjennom hele skoleåret arbeider elever og lærere fram mot ei forestilling med sang, musikk, dans og drama. Gjennom det unike og systematiske arbeidet i skolekoret, vokser det stadig fram nye talent som slår ut i blomst foran foreldre og bygdefolk. Hvert skoleår, fra midten av mai og ut, intensiveres arbeidet mot forestillinga i juni. Arrangementet er et betydelig løft for både elever, foreldre og lærere, og er et årlig bevis på mangfold, motivasjon, mestring og muligheter!