Søknad om fritak fra nasjonale prøver

Her finner du skjemaet du bruker for å søke ditt barn fritatt fra nasjonale prøver:

fritak fra nasjonale prøver

Skjemaet fylles ut av foresatte og leveres kontaktlærer. Rektor ved skolen behandler søknaden.