FAU/SU

FAU ved Malangseidet skole består skoleåret 2018-19 av følgende:

Mona M. Løvheim med vara Marianne Jørgensen
Stig Olsen med vara Stine Pedersen.

Styret praktiserer en flat struktur der alle bidrar ved behov.

Årets SU består av følgende representanter:
Mona M. Løvheim med vara Marianne Jørgensen
Stig Olsen med vara Stine Pedersen
Sebastian Strimp (elevrepresentant)
Synnøve Jernberg (representant for ansatte)
Wenche Heimly (representant for politikerne), vara er Elisabeth Rognli
Sekretær er Frode Hansen (Inspektør)

Møte i SU avholdt 10. januar. Referatat fra møtet: referat SU møte 10 januar 2019

Tidligere referat: referat FAU 17. oktober 2017