Skoleruta og årshjulet 2018/2019

Her ligger årshjul for 2019-20 elever og foresatte

Hvis det i løpet av skoleåret skjer endringer i forhold til årshjulet vil det komme på mail/Transponder eller på ukeplanen.