Skoleutvikling – skolebasert kompetanseutvikling

Malangseidet skole er, i likhet med de andre Balsfjord-skolene, med i den nasjonale satsinga «Ungdomstrinn i utvikling». Satsinga er sentralt initiert gjennom Utdanningsdirektoratet og har tre sentrale virkemidler – skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. I utgangspunktet får alle landets skoler med ungdomstrinn tilbud om å delta i perioden 2013-2017. Skolene er fordelt i fire puljer, der en pulje varer i tre semestre. Balsfjord-skolene er med i pulje 2, som varer fra høsten 2014 og tre semester.

Selv om vi på Malangseidet ikke har ungdomstrinn, har Malangseidet skole fått tilbud om å delta på lik linje med de øvrige skolene i kommunen. Ungdomstrinn i utvikling er ei nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Balsfjord-skolen har valgt klasseledelse og regning som sine fokusområder, og vi ser fram til å arbeide systematisk og målrettet med utvikling av praksis innenfor disse områdene over en lengre tidsperiode.

Les mer om «Ungdomstrinn i utvikling» på Utdanningsdirektoratets egne nettsider udir.no
Direktelink til satsinga finner du her: http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/