Transponder – skole/hjem kontakt

Transponder er en to-veis sms-løsning som skolen bruker for å bedre kommunikasjonen mellom skole og hjem. Det vil si at skolen kan sende ut korte beskjeder, påminnelser og informasjon på sms til en gruppe personer, f.eks foresatte i en klasse/et trinn evt hele skolen. Elever og foresatte kan også sende sms til skolen via samme system.

SMS fra skolen vil komme opp med avsender: Malangseidet skole. Det er ikke mulig å svare direkte på meldingene som kommer. Hvis du som foresatt skal sende tekstmeldinger til skolen må du bruke mob.nr. 59 44 01 10.  Vi anbefaler at du lagrer dette nummeret på mobilen din som for eksempel: Malangseidet sms. (Man kan kun sende tekstmeldinger til dette nummeret, det er ikke mulig å ringe).

Alle foresatte er registrert i dette SMS-systemet med privat mobilnummer, og det er kun fra denne telefonen dere kan sende tekstmelding til overnevnte nummer. Hvis dere bruker en annen telefon, f.eks jobb-telefon, vil dere få beskjed om å kontakte skolen på annen måte. Nummeret deres er knyttet opp mot den klassen/gruppen dere tilhører (f.eks. 7), så når dere sender en sms, gjenkjenner systemet nummeret deres og legger det i riktig innboks. Vi får også automatisk opp navnet deres, som er knyttet opp mot mob.nr, slik at dere ikke trenger å skrive hvem det er fra.

Det er kontaktlærernes ansvar å svare på meldingene i innboksen til sin klasse. Hvis dere sender en sms som er beregnet til en annen enn kontaktlærer, kan det være greit å starte meldingen med: Til (Navn), slik at kontaktlærer kan videresende den til aktuell person.  Lærerne leser og svarer på meldinger fortrinnsvis i arbeidstida si, så svar kan ikke forventes på kveldstid eller i helgene. I utgangspunktet kan alle lærere med tilgang lese alt av innkomne meldinger. Vi ber dere derfor vurdere hvilken type informasjon dere sender per sms, slik at ikke sensitiv informasjon leses av for mange. 

Transponder brukes også til å innhente samtykke/svar fra foreldre f.eks ved bruk av private biler i skoletida, publisering av bilder på internett eller bare for å sjekke om dere har mottatt infoskriv eller lignende. Dere vil da motta en sms hvor det f.eks står:       

Fra MALANGSEIDET: Kan barnet ditt være med i privat bil til lærer NN i forbindelse med skoleutflukt?Svar: 1 for JA – 2 for NEI

Denne type meldinger kan dere svare direkte på. Dere trenger kun velge 1 el 2 og trykke send, så vil svaret registreres hos oss. Det er ikke mulig å svare noe annet enn valgalternativene. Man kan heller ikke skrive kommentar eller hilsen NN. Siden navnet er knyttet opp mot mobilnummeret, vil vi automatisk se hvem det er fra. Spørsmål og problemstillinger kan tas opp på klasseforeldremøter, eller via kontaktlærer.